Περιλήψεις. Συνεδρία τέταρτη: Γεράσιμος Βώκος – Θωμάς Συμεωνίδης (και Σάμιουελ Μπέκετ!)

Vokos Symeonidis.jpg

 

Γεράσιμος Βώκος  Παρατηρήσεις στην πρόζα του Μπέκετ 

   Πριν από πολλά χρόνια πήγαινα και περνούσα μερικές ώρες μέσα στη νύχτα στο καφενείο του σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ξέρω γιατί. Μία νύχτα είδα δύο τύπους που κάθονταν στο μπροστινό τραπέζι και έπιναν μπίρες: μάλλον βρόμικοι και αξύριστοι, έμοιαζαν ρακοσυλλέκτες. Τότε άκουσα τον ένα να λέει στον άλλο: θα έρθει; Δεν ξέρω, έτσι είπε, ήταν η απάντηση. Ναι, αλλά έχει αργήσει. Τι να σου πω, είπε ότι θα έρθει. Ύστερα από κάμποση ώρα σηκώθηκαν, έφυγαν και χάθηκαν μέσα στη νύχτα. Τότε κατάλαβα πως είδα μια εικόνα από το Περιμένοντας τον Γκοντό. Ο Μπέκετ γράφει αυτό που έχει μπροστά στα μάτια του. Όπως έλεγε ο ίδιος, αρκούσε να πάει κανείς στο παράθυρο ή να διαβάσει εφημερίδα: όλα βρίσκονταν εκεί.

 

Θωμάς Συμεωνίδης  Εικόνα της σκέψης, σκέψη της εικόνας: Σκέψεις με αφορμή το έργο του Samuel Becket.

   Το έργο του Samuel Beckett αποτέλεσε μία βασική αναφορά για την τελευταία απόπειρα συγγραφής μιας μεγάλης αισθητικής θεωρίας από τον Γερμανό φιλόσοφο Theοdor Adorno και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να αποτελεί ένα γόνιμο πεδίο συνάντησης ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Αλλά και ο ίδιος ο Beckett προσπάθησε να καταλήξει σε μία αισθητική θεωρία, ξεκινώντας από το πρώτο του μυθιστόρημα Dream of Fair to Middling Women (1932), για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια μέσα από άρθρα, την αλληλογραφία του και κείμενα για εικαστικούς καλλιτέχνες.

Βασικός σκοπός της ομιλίας μας είναι η παρουσίαση ενός πλαισίου ανάλυσης εντός του οποίου οι έννοιες της εικόνας και της σκέψης μπορούν να συσχετιστούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με αυτές της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας. Θα επιχειρηθεί η δημιουργία ενός κοινού τόπου συνάντησης των θεωρήσεων του Beckett με αυτές κυρίως των Gilles Deleuze και Jacques Rancière προκειμένου να διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο η ηθική, η πολιτική και η αισθητική συναρθρώνονται με την εικόνα και τη σκέψη. Οι βασικές αναφορές μας θα είναι η Πρώτη Τριλογία και η Τελευταία Τριλογία του Beckett, καθώς και το Περιμένοντας τον Γκοντό.

Advertisements

Περιλήψεις. Συνεδρία τρίτη: Γιώργος Ξηροπαΐδης – Βαγγέλης Μπιτσώρης.

xiro bitsor.jpg

 

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Η ισχύς του νόμου και η οικονομία της βίας.

Σχόλια γύρω από τον διάλογο του Derrida με τον Benjamin.

 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου  του Ισχύς του νόμου. Το μυστικιστικό θεμέλιο της αυθεντίας ο Jacques Derrida αποδομεί το περίφημο κείμενο του Walter Benjamin Προς την κριτική της βίας, αναδεικνύοντας την εγγενή σχέση της βίας με το δίκαιο, και κατ’ επέκταση με την αυθεντία, την εξουσία και την κυριαρχία. Ο Γάλλος στοχαστής επικρίνει τον Benjamin επειδή επαγγέλλεται την πλήρη κατάλυση του δικαίου εν ονόματι μιας θεϊκής και άρα απόλυτης δικαιοσύνης.

    Εστιάζοντας το ερμηνευτικό μου ενδιαφέρον στον πολυσήμαντο όρο του Benjamin “Ent-setzung des Rechts”, ο οποίος πρέπει να αποδοθεί  ως απο-καθίδρυση ή απo-θέσμιση του δικαίου, θα επιχειρήσω να δείξω τα όρια της ερμηνευτικής ανάγνωσης που προτείνει ο Derrida. Με την ιδέα μιας «αποκαθίδρυσης του δικαίου» ο Benjamin διατυπώνει το πρόγραμμα όχι μιας κατάργησης του δικαίου αλλά ενός κριτικού αυτοαναστοχσμού του. Η αποκαθίδρυση του δικαίου επιτάσσει να αναστοχαζόμαστε το δίκαιο και άρα να το πραγματώνουμε με μιαν ιδιάζουσα απροθυμία.

 

 

Βαγγέλης Μπιτσώρης

Βάλτερ Μπέγιαμιν – Ζακ Ντερριντά. Η δικαιοσύνη και το δίκαιο έναντι της βίας.

Η θεματική της εισήγησή μου ορίζεται ουσιαστικά από το διαχωρισμό της δικαιοσύνης και του δικαίου και τη σχέση τους με τη βία, όπως αμφότερα διατυπώνεται επιγραμματικά στην έναρξη του κειμένου του Bάλτερ Mπένγιαμιν (Walter Benjamin), Προς την κριτική της βίας (Zur Kritik der Gewalt, 1921).
Mια καθοριστική θεωρητικο-πολιτική (επ)κριτική της μπενγιανιμικής προσέγγισης της βίας δίνει ο Zακ Nτερριντά  στο κείμενό του Iσχύς νόμου  (Force de loi, 1990 / Πατάκης, 2015), όπου εκκινεί από τη διαπίστωση ότι η βία ενυπάρχει καταστατικά στο ίδιο το δίκαιο. Ο Ντερριντά, μολονότι αποδέχεται, όπως ο Mπένγιαμιν, τη διάκριση μεταξύ των εννοιών δικαιοσύνης και δικαίου, αρνείται να τις αποσυνδέσει, για να διαφοροποιηθεί αισθητά από το μπενγιαμενικό πρόταγμα περί της βίας της επαναστατικής «θείας δικαισύνης», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την «επαναστατική δικαιοσύνη», η οποία τοποθετείται πέραν οιασδήποτε συσχέτισής της με τις τρεις αβρααμικές μονοθεϊστικές θρησκείες, ακόμη και με οιανδήποτε θρησκεία εν γένει (ντερριντιανός «ριζικός αθεϊσμός»).
H έννοια της «επαναστατικής δικαιοσύνης» και στους δύο φιλοσόφους συνδέεται άμεσα με τη μεσσιανικότητα, η οποία επανακαθορίζει δραστικά την εννόηση της ιστορίας. Στον Μπένγιαμιν ο θεολογικός (ιουδαϊκός)  μεσσιανισμός συμπλέκεται  άμεσα με τη μαρξιστική χειραφετική προοπτική, ασκώντας ωστόσο σφοδρή κριτική στη σοσιαλδημοκρατική έννοια της προόδου – αλλά και σε μια ορισμένη αντίστοιχη «μαρξική», η οποία ερμηνεύει την ιστορία ως μια τελεολογικά προοδευτική συνεχή και αδιάλειπτη πορεία προς μια αταξική κοινωνία, τουτέστιν αντλώντας τη δύναμη των χειραφετικών επαναστάσεων από το μέλλον. Αντίθετα, ο μπενγιαμινικός μεσσιανισμός διακόπτει αυτήν τη συνεχή τελεολογική εξέλιξη προσανατολιζόμενος στο παρελθόν και εστιάζοντας στον «νυν-χρόνο» («Jetztzeit»). Ο Ντερριντά στα Φάσματα του Μαρξ υποστηρίζει μια μεσσιανικότητα χωρίς μεσσιανισμό, χωρίς καμία αναφορά σε οιανδήποτε θρησκεία, συνδέοντας αυτήν τη μεσσιανικότητα  με τη δικαιοσύνη και την επανάσταση δίνοντας συνάμα έμφαση στη χωροχρονικότητα του «εδώ τώρα», αποδεσμευόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο από τηνυπερβατική προέλευση μιας μεσσιανικής επανάστασης.
Ο Αγκάμπεν (Agamben), από την πλευρά του (Il tempo que resta, 2000), εκκινεί από τον μεσσιανισμό του Αποστόλου Παύλου, ισχυριζόμενος ότι ο μεσσιανικός παύλειος «νυν καιρός» συνδέεται άμεσα με τον μεσσιανικό μπενγιαμινικό «νυν-χρόνο» (Jetztzeit)  και τονίζει τη συνάφεια της μπενγιαμινικης «ασθενούς μεσσιανικής ισχύος» με την παύλεια περιώνυμη φράση «η γαρ δύναμις εν ασθενεία τελείται» (Προς Κορινθίους Β΄, 12, 9). Η εισήγηση κλείνει με την πραγμάτευση της έννοιας της «ασθενούς ισχύος» από τον Ντερριντά, προσδιορίζοντας εν κατακλείδι τη σχέση των εννοιών της ισχύος, της δύναμης, της δύναμης-ενεργητικότητας, της αδυναμίας-παθητικότητας, της βίας, της εξουσίας, της επανάστασης, του δικαίου και της δικαιοσύνης.

Περιλήψεις: Συνεδρία δεύτερη. Κώστας Γεμενετζής – Βασιλική Ρούσσου.

gemenetzis roussou

Kώστας Γεμενετζής  Ποιητές σε γλισχρούς καιρούς. 

πρβλ. τον στίχο του Friedrich Hölderlin

wozu Dichter in dürftiger Zeit. / προς τι ποιητες σε γλισχρους καιρους. (Brod und Wein / Αρτος και Οινος)


Μια πρόσφατη ομιλία μου κλείνει με τα εξής:

Τα οικεία μας ονόματα για τα πράγματα και για τον εαυτό μας ειναι εν πολλοίς σαν το φως των νεκρών άστρων που συνεχίζει να ταξιδεύει και φτάνει στο οπτικό μας πεδίο ορφανό, δηλαδή χωρίς να φέρνει μαζί τον χαιρετισμό της πηγής του.

[…] Αν κάτι θα μπορούσε να στέκει και σήμερα, […] θα ήταν ίσως η αρχαϊκή τους προέλευση – η απορία: η απορία είτε ως το θαυμάζειν των Αρχαίων, είτε ως η απόγνωση των συγχρόνων. Σε ποιούς λόγους και σε ποιές τέχνες ο θαυμασμός θα μπορούσε να αρθρωθεί σήμερα, σε ποιούς τόπους θα γινόταν η απόγνωση να καταλαγιάσει, παραμένει ένα ζητούμενο.

Η σημερινή ομιλία θα επιχειρήσει να δοκιμάσει δρόμους προς αυτό το ζητούμενο, κυρίως μέσα από το έργο του Samuel Beckett «Περιμένοντας τον Godot». Στον ορίζοντα που διανοίγεται θα γίνουν νύξεις για μια μορφή της ψυχοθεραπείας που θα ανταποκρινόνταν στον σημερινό κόσμο.

Βασιλική Ρούσσου 
Το «Σφάλλω άρα υπάρχω» στον Beckett. Μια φαινομενολογική ματιά.

   Το αυτονόητο της αυθεντίας καταργείται τη στιγμή “που το σφάλλω άρα υπάρχω” αναμετριέται “με το σκέφτομαι άρα υπάρχω”. Η εμφάνιση της φαινομενολογίας στη θεραπευτική πράξη διαταράσσει τους κανόνες των αυθεντιών του νοήματος και φέρει μπροστά την προσωπική εμπειρία, το φαινόμενο, σε μια διυποκειμενική συγκρότηση νοήματος. Το cogito συχνά ξεχνάει να αναδείξει τη βαθιά πολυπλοκότητα της ψυχικής δραστηριότητας- άρα και οτιδήποτε μπορεί να συνδέεται με ένα «σφάλλω» που μπορεί με την σειρά του να συνδέεται με μια καταστροφικότητα ή μια απελπισία ή ενδεχομένως μια αναζήτηση πιστοποίησης της ύπαρξης. Στον μπεκετικό λόγο, όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην κατεύθυνση να πείσουμε τους εαυτούς μας πως με κάποιον τρόπο υπάρχουμε. Οι αποδείξεις της ύπαρξης έχουν αντικατασταθεί από την αγωνία που παρορμητικά μας οδηγεί να επαναλαμβάνουμε ή διαρκώς να επινοούμε εαυτούς ή ταυτότητες. Η απελευθέρωση του υποκειμένου περνάει μέσα από την επινόηση μιας γλώσσας προσωπικής και ακατανόητης, αλλά και ικανής να φέρει στην επιφάνεια τις πιο γνήσιες δράσεις της εσωτερικότητας. Δανειζόμενοι σκέψεις του Βeckett θα μπορούσαμε να θέσουμε ως σκοπό του ψυχοθεραπευτή την αναζήτηση της φόρμας που θα στεγάσει την ακαταστασία, αυτό το άμορφο της ύπαρξης. Το όποιο «σφάλλω» εμφανίζεται μέσα στην ψυχοθεραπευτική συνομιλία ως ρευστότητα ορίων και αποκτά πολλές μορφές. Οι παύσεις, τα κενά, τα θραύσματα μνήμης, η σιωπή της ανεπάρκειας, της αδυναμίας, της καταπίεσης, η παραβίαση των κοινωνικών προτύπων, η κατάργηση της αυθεντίας, οι επαναλήψεις, οι παρανοήσεις, τα λάθη. Όλα τα παραπάνω δίνουν μέσα στην ψυχοθεραπευτική συνομιλία μια προσωρινή αίσθηση ύπαρξης, ικανής όμως να απαντήσει εμφατικά απέναντι στην αιώνια αγωνία. Η αγωνία του «σφάλλω άρα υπάρχω», ενέχει μια πλειάδα συναισθημάτων, προσδοκιών και εκπληρώσεων και κομίζει μια νέα αίσθηση-ανάμνηση αυτού του χώρου της αρχικής συσχέτισης με τη μητέρα, όταν η μορφοποιητική συνλειτουργία τους καθιστούσε το βρέφος ικανό να φαντασιώνεται τον εαυτό του στο στοίχημα της δικής του ψυχικής πορείας για τη ζωή.

Περιλήψεις: συνεδρία πρώτη. Γιάννης Ζέρβας -Ευτύχης Πυροβολάκης

zervas pyrovolakis.jpg

Η ποίηση ως ψυχοθεραπεία

Γιάννης Ζέρβας 

Λόγω της ιδιοσυστασιακής τους κλίσης, οι δημιουργοί χρησιμοποιούν την καλλιτεχνική δημιουργία ως εργαστήριο όπου μπορούν να μεταβολίσουν και να αδρανοποιήσουν την ένταση, αλλά και να νιώσουν ότι καταφέρνουν να κυριαρχήσουν- ο τεχνικός όρος είναι mastery- στις δυσκολίες τους με αυτό τον τρόπο, δηλαδή να προστατεύσουν και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους. Με δύο λόγια χρησιμοποιούν την «κλίση» με την οποία τους προίκισε η φύση ως ομοιοστατικό και αναπτυξιακό μηχανισμό ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν και να αναπτυχθούν ψυχικά. Η ποιητική δημιουργία ειδικά μπορεί να έχει μορφοποιό δύναμη και συχνά αποτελεί για τους δημιουργούς ένα είδος αυτοθεραπείας. Προσωπικά πιστεύω ότι αν η ποιητική δημιουργία συμπληρώνεται με κάποιας μορφής ψυχοθεραπεία, μπορεί να δώσει φτερά και στον ποιητή και στην ποίησή του.

 

Ας είμαστε δίκαιοι με τον Ντερριντά, και με τον Λακάν.

Ευτύχης Πυροβολάκης

Οποιαδήποτε ερμηνεία του «Le facteur de la vérité» («O Ταχυδρόμος της αλήθειας») του Ζακ Ντερριντά θεωρεί το κείμενο σαν μια «κριτική» και μόνο στο Σεμινάριο για το «Κλεμμένο γράμμα» του Ζακ Λακάν, δεν βασίζεται απλώς σε μια βιαστική ανάγνωση αλλά και υποδηλώνει τον βαθμό στον οποίον η σκέψη του γάλλου φιλοσόφου συνεχίζει να παρερμηνεύεται. Σε μια απόπειρα απόδοσης δικαιοσύνης στον Ντερριντά (επικαλούμαι εδώ την ιδέα μιας δικαιοσύνης ως κειμενικής ανοικτότητας που δεν εξαντλείται στην εκφορά μιας οριστικής ετυμηγορίας), θα επισημάνω τα σημεία εκείνα του «Ταχυδρόμου της αλήθειας» τα οποία προβληματοποιούν κάθε τελεσίδικη κρίση αναφορικά με την υποτιθέμενη ντερριντιανή απόρριψη του κειμένου και της σκέψης του Λακάν. Τέτοιες αμετάκλητες κρίσεις συνήθως συνοδεύονται από μια σειρά μομφών κατά του Ντερριντά, και ένα παράδειγμα εδώ είναι το άρθρο της Barbara Johnson «The Frame of Reference: Poe, Lacan, Derrida». Μία από τις κατηγορίες της Johnson είναι ότι η ανάγνωση του Ντερριντά προϋποθέτει τη μονοσημαντότητα και την εννοιολογική ενότητα του Σεμιναρίου του Λακάν. Πρόκειται για μια παράδοξη μομφή δεδομένου ότι ο Ντερριντά από πολύ νωρίς υποστήριξε την εξ υπαρχής διαίρεση κάθε κειμένου σε ετερόκλιτα στοιχεία που δεν δύνανται να ενοποιηθούν υπό την αιγίδα ενός συγγραφικού ή αναγνωστικού νοήματος.

Και στον «Ταχυδρόμο της αλήθειας», η προσέγγιση του Ντερριντά ανθίσταται τόσο στην κειμενική μονοσημαντότητα όσο και στην πολυσημία, καθώς διαιρεί το υπό εξέταση έργο σε δύο τουλάχιστον συνιστώσες: τη ρητή πρόθεση του Λακάν, και τα συνακόλουθα της λακανικής ορολογίας. Εξαίροντας τη συνδρομή του Λακάν στη σύγχρονη θεωρητική σκέψη, ο Ντερριντά καταφάσκει τη ρηξικέλευθη πρόθεσή του και αναγνωρίζει έναν κοινό μεταξύ τους τόπο: το χρέος του στοχασμού, στο δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα, να αντισταθεί στη φιλοσοφική αντίληψη περί ενός κυρίαρχου υποκειμένου. Οι λακανικές ενστάσεις στον ψυχοβιογραφισμό και τον σημασιολογισμό πλήττουν τον διάχυτο, αν και υφέρποντα, υποκειμενισμό της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής, και επισημαίνουν άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν το κειμενικό νόημα και που δεν ελέγχονται πλήρως από τη βούληση ενός υποκειμένου (λ.χ., η αμιγώς γλωσσική διάσταση του λογοτεχνικού έργου, ή, μετωνυμικά, το σημαίνον). Παράλληλα με τις συναινετικές αυτές δηλώσεις, ο Ντερριντά παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με ό,τι αποκαλεί «ιδεαλισμό» και «ανώτερο ρεαλισμό» του Λακάν. Οι εν λόγω ενστάσεις δεν αφορούν τόσο την πρόθεση όσο τις προϋποθέσεις της ορολογίας του Λακάν. Οι δύο αντίρροπες συνιστώσες του Σεμιναρίου που εντοπίζει ο Ντερριντά ουδόλως συναρθρώνονται διαλεκτικά οδηγώντας σε μια σύνθεση που θα μπορούσε κανείς να αποδώσει στο λακανικό έργο προκειμένου να το καταγγείλει ή να το επιδοκιμάσει. Πρόκειται για δύο παράλληλες συνιστώσες που υπονομεύουν την ενότητά του κειμένου. Εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το Σεμινάριο (το αμφίσημο καθεστώς του ιδιοφυούς Ντυπέν και του ψυχαναλυτή ως «ταχυδρόμων της αλήθειας»), θα δείξω ότι ο Ντερριντά δεν απομονώνει μια κυρίαρχη κειμενική σημασία ή μορφή προκειμένου να «σκευωρήσει» και να ενοχοποιήσει τον Λακάν. Απεναντίας, ο Ντερριντά θεωρεί το Σεμινάριο υπό το πρίσμα μιας ανοικτότητας. Μόνο η τελευταία μπορεί να διασφαλίσει στο κείμενο τόσο μια δίκαιη ανάγνωση όσο και ένα μέλλον χωρίς ετυμηγορία και χωρίς ερμηνευτικό τέλος.

Οι Ομιλίες στο βουνό …κατεβαίνουν στην πόλη! 3-4 Μάρτη 2018 στην Αθήνα. Το πρόγραμμα των συζητήσεων.

Οι Ομιλίες στο βουνό

…κατεβαίνουν στην πόλη!

 

athina omilies

Φιλοσοφία, ψυχανάλυση και λογοτεχνία

 

Σάββατο 3 Μαρτίου:

10.30 π.μ. Γιάννης Ζέρβας Η ποίηση ως ψυχοθεραπεία  – Ευτύχης Πυροβολάκης  Ας είμαστε δίκαιοι με τον Ντερριντά, και τον Λακάν.

12:30 μ.μ. Κώστας Γεμενετζής  Ποιητές σε γλισχρούς καιρούς – Βασιλική Ρούσσου Το «Σφάλλω άρα υπάρχω» στον Beckett. Μια φαινομενολογική ματιά.

16.30 μ.μ. Γιώργος Ξηροπαΐδης Η ισχύς του νόμου και η οικονομία της βίας. Σχόλια γύρω από τον διάλογο του Derrida με τον Benjamin. – Βαγγέλης Μπιτσώρης Β.Μπένγιαμιν-Ζ.Ντερριντά. Η Δικαιοσύνη και το δίκαιο έναντι της βίας.

 

Κυριακή 4 Μαρτίου

10:30 μ.μ. Γεράσιμος Βώκος Παρατηρήσεις στην πρόζα του Μπέκετ – Θωμάς Συμεωνίδης Εικόνα της σκέψης, σκέψη της εικόνας: Σκέψεις με αφορμή το έργο του Samuel Becket.

12:30 μ.μ. Στρογγυλή τράπεζα:  »French Theory» και το συμβάν της λογοτεχνίας. 

Συζητούν:

Κωνσταντίνος Ηροδότου

Ιορδάνης Κουμασίδης

Θανάσης Λάγιος

Χάρης Ράπτης

Παρεμβαίνει η Χλόη Κολύρη

 

Eπιμέλεια προγράμματος: Χλόη Κολύρη – Ιορδάνης Κουμασίδης

Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Πατάκη

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Αθήνα.

https://omiliesstovounosite.wordpress.com/

Οι Ομιλίες στο βουνό …κατεβαίνουν στην πόλη! Αθήνα 3-4 Μαρτίου 2018

 

Οι Ομιλίες στο βουνό

…κατεβαίνουν στην πόλη!

athina omilies

 

Φιλοσοφία, ψυχανάλυση και λογοτεχνία

Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων

(Ερμού 134, Αθήνα)

Συμμετέχουν:  Γεράσιμος Βώκος, Κώστας Γεμενετζής, Γιάννης Ζέρβας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, Ιορδάνης Κουμασίδης, Θανάσης Λάγιος, Βαγγέλης Μπιτσώρης, Γιώργος Ξηροπαΐδης, Ευτύχης Πυροβολάκης, Χάρης Ράπτης, Βασιλική Ρούσσου, Θωμάς Συμεωνίδης.

 

Eπιμέλεια προγράμματος: Χλόη Κολύρη – Ιορδάνης Κουμασίδης

Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Πατάκη

https://omiliesstovounosite.wordpress.com/

Γιώργος Σπυρούλης: «Δροσοσταλίδα στην άκρη του φύλλου»:Τα Ιαπωνικά ποιήματα από το χείλος του θανάτου. (περίληψη)

TwoBlindMen
«Αν κανείς δεν διαλυόταν όπως η δροσιά στην πεδιάδα του Adashi και δεν χανόταν φευγαλέα όπως ο καπνός στο όρος Toribe,αλλά ζούσε αιώνια-πώς θα μπορούσε να συλλάβει τη μαγευτική μελαγχολία που υφαίνεται σ’όλα τα πράγματα; Ακριβώς η αστάθειά τους είναι που κάνει τον κόσμο τόσο όμορφο.»
Yoshida Kenko
Έφηβοι καμικάζι τη βραδιά πριν από την πρώτη(και τελευταία) τους αποστολή. Μοναχές και μοναχοί του Ζεν. Εραστές. Ζητιάνοι που άγγιξαν τη φώτιση. Αναχωρητές από τον Κόσμο της κόκκινης σκόνης και playboys της Συνοικίας των Απολαύσεων του Κυότο. Έμποροι και ηθοποιοί. Γκέισες και ευγενείς. Περιπλανώμενοι Ποιητές.
Κοιτάνε πίσω τους. Ή γύρω τους. Ψηλά. Μπροστά τους. Κοιτάνε απέναντι.
Τι αντικρίζουν άραγε; Για πρώτη και τελευταία φορά; Και πώς μιλάνε/γράφουν για αυτό;
Θα δοκιμάσουμε να τους ακούσουμε.
Θα δοκιμάσουμε να ακούσουμε το ποίημα όπως ακούγεται από το χείλος του θανάτου.
Μοναδικό παγκοσμίως στο είδος του, το ιαπωνικό jisei(Ποίημα θανάτου/ποίημα αποχωρισμού/ποίημα αποχαιρετισμού) αρκετά συχνά ακολουθεί τη δομή των haiku (χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα jisei είναι haiku), συνιστώντας ένα γοητευτικό παρακλάδι τους.
Το παιχνίδισμα της απουσίας με την παρουσία, της στιγμής με τo άχρονο λάμπει στο haiku (και κατ’εξοχήν στο jisei που γεννιέται στο όριο ζωής-θανάτου). Τριζόνια και άνθη κερασιάς, δροσοσταλίδες και σελήνη, κοράκια και πάχνη, σύννεφα και πεταλούδες είναι, αυτά καθεαυτά,η ονειρική λάμψη της παροδικότητας,φιγούρες του φευγαλέου Κόσμου. Διαύγεια και σβήσιμο, satori και σάτιρα, νοσταλγία του εγκόσμιου και απόκοσμη γαλήνη, πλησμονή και προσμονή, ακόμα πόθος και πένθος, πάθος και α-πάθεια είναι όλα εδώ.Η απόλυτα ενική μαρτυρία μιάς μοναδικής-κάθε φορά- στιγμής.
(Στη φωτογραφία:»Δύο τυφλοί διασχίζουν μία γέφυρα-κορμό δέντρου» του μοναχού του Ζεν Hakuin)

Γιάννης Πρελορέντζος: Κριτική διάσταση και χειραφετητικές όψεις της λογοτεχνίας στο φιλοσοφικό έργο του Gilles Deleuze (περίληψη).

deleuze

Μετά την απαραίτητη προεισαγωγική προσπάθεια κατανόησης του κεφαλαιώδους σημασίας ρόλου που διαδραματίζει η λογοτεχνία στο σύνολο σχεδόν του έργου του Deleuze, επί τουλάχιστον τριάντα χρόνια –η φιλοσοφία συναντάται δημιουργικά και επικοινωνεί αναπόδραστα και ποικιλοτρόπως με τις δύο άλλες ισότιμες μορφές της σκέψης, την επιστήμη και την τέχνη, έκφανση της οποίας είναι η λογοτεχνία–, και την επισήμανση των τεράστιων δυσκολιών που παρουσιάζει το εγχείρημα επαρκούς προσέγγισης της κριτικής και γόνιμης αναμέτρησής του με λογοτεχνικά έργα, θα εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένα από τα βασικότερα στοιχεία του θεματικού και εννοιολογικού πυρήνα των γραπτών του που άπτονται της λογοτεχνίας:

 • Βασικά γνωρίσματα της ιδιοφυΐας (génie) σε κάθε πεδίο δημιουργίας και διακριτικά χαρακτηριστικά της μεγάλης λογοτεχνίας (όλων των εποχών και παντού): οι μεγάλοι συγγραφείς (συμπεριλαμβανομένων των φιλοσόφων και των σκηνοθετών) γράφουν σε ένα είδος ξένης γλώσσας, είναι ξένοι στη μητρική τους γλώσσα, κάνουν να τραυλίζει ή να ψιθυρίζει το ίδιο το γλωσσικό σύστημα (η γλώσσα, όχι η ομιλία).
  • Κάθε αληθινά νέο έργο είναι απλό, εύκολο και εύθυμο.
  • Τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα είναι εγγενώς κωμικά.
 • Οι δύο τρόποι με τους οποίους κινδυνεύουμε να παραγνωρίσουμε έναν μεγάλο συγγραφέα (λογοτέχνη ή φιλόσοφο).
 • Ο θεμελιώδης ρόλος του ύφους στη λογοτεχνία, στις τέχνες, στη φιλοσοφία.
 • Λειτουργισμός του Deleuze (ρητά ενάντια σε ερμηνευτικά εγχειρήματα): Βασικός κανόνας για την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου: δεν αναζητούμε το νόημα ενός θέματος, αλλά πώς λειτουργεί.
  • Εντασιακή, ερωτική ανάγνωση των βιβλίων.
 • Προσωπικό και απρόσωπο στη λογοτεχνία. Η μείζων διάκριση του μυθιστορήματος ως έργου τέχνης από το «οικογενειακό» ή «δημοσιογραφικό» μυθιστόρημα. «Κάθε συγγραφέας, κάθε δημιουργός είναι μια σκιά». Η δριμεία κριτική στον «ναρκισσισμό των συγγραφέων» και στην «εξιστόρηση των βιωμάτων μας».
  • Η μοναδικότητα της αρχής (principe) που δρά εντός μας όταν γράφουμε και δημιουργεί σταδιακά το έργο μας.
  • Υπεροχή του τρίτου πρόσωπου έναντι των δύο πρώτων.
  • Το θέμα της εξατομίκευσης άνευ υποκειμένου.
 • Η εσωτερικότητα και το εκτός (le dehors) στη λογοτεχνία.
 • Σχέση της λογοτεχνίας με την υγεία, την ασθένεια, τη ζωή. Η λογοτεχνία ως «εγχείρημα υγείας». Παραδείγματα «μεγάλων ζώντων».
  • Κριτική και κλινική.
  • «Αυτό που προέχει πάντοτε είναι να απελευθερώσουμε τη ζωή όπου είναι φυλακισμένη ή τουλάχιστον να το επιχειρήσουμε σε μια αβέβαιη μάχη».
  • Μπορούμε άραγε να αιχμαλωτίσουμε τη δύναμη των ναρκωτικών ή του αλκοόλ χωρίς να καταφύγουμε σ’ αυτά;
 • Η ανωτερότητα της αγγλικής και της αμερικανικής λογοτεχνίας έναντι της γαλλικής και άλλων εθνικών λογοτεχνιών:
  • Ρήξεις, γραμμές (δια)φυγής, περάσματα, άλματα.
  • Eγκώμιο του πειραματισμού.
  • Το γίγνεσθαι και τα γίγνεσθαι (γίγνεσθαι-γυναίκα, γίγνεσθαι-παιδί, γίγνεσθαι-ζώο, γίγνεσθαι-Ινδιάνος κ.λπ.).
  • Συναντήσεις (rencontres) και συμβάντα (événements).
 • Είμαστε πάντα στη μέση, ουδέποτε στην αρχή ή στο τέλος. Να σκεφτόμαστε με όρους χλόης (herbe) ή ριζώματος παρά με όρους δέντρου.
  • Ιστορικό, αιώνιο, ανεπίκαιρο.
 • Η παραγωγή της αλήθειας από τις «δυνάμεις του ψευδούς»: ένα βασικό, νιτσεϊκής έμπνευσης, θέμα της φιλοσοφίας του Deleuze, εξόχως σημαντικό στις αναπτύξεις του περί κινηματογράφου.
 • Αναπόδραστη πολιτική διάσταση της λογοτεχνίας:
  • η μειονοτική/ελάσσων λογοτεχνία
  • Τα γίγνεσθαι που χαρακτηρίζουν κάθε μεγάλο λογοτέχνημα είναι αναπόδραστα μειονοτικά σε σχέση με την εκάστοτε εξουσία: δεν υπάρχει γίγνεσθαι-άντρας, μόνο γίγνεσθαι-γυναίκα, γίγνεσθαι-παιδί κ.λπ.
  • Ακόμη και στο έργο των θεωρούμενων ως μειζόνων συγγραφέων οφείλουμε να αναζητούμε τη «μειονοτική» χρήση.
  • οι μεγάλοι συγγραφείς γράφουν για έναν επερχόμενο/ελευσόμενο λαό (peuple à venir)
 • Αναπάντεχες συσχετίσεις λογοτεχνών με φιλοσόφους (λ.χ. του Tchekhov με τον Foucault, του Alfred Jarry με τον Heidegger, του Mallarmé, του Proust και άλλων λογοτεχνών και καλλιτεχνών με τον Leibniz).
 • Περιπτώσεις απόλυτης συναίρεσης της φιλοσοφίας και του μυθιστορήματος: Nathalie Sarraute.
 • Ορισμένοι λογοτέχνες (Hölderlin, Kleist, Rimbaud, Mallarmé, Kafka, Michaux, Pessoa, Artaud, D.H. Lawrence, Miller κ.ά.) είναι, σύμφωνα με τον Deleuze, κατά το ήμισυ φιλόσοφοι «και επίσης κάτι πολύ περισσότερο από φιλόσοφοι, χωρίς να είναι σοφοί», δεδομένου ότι εγκαθίδρυσαν μια «νέα εικόνα της σκέψης».
 • Κριτική συζήτηση της θέσης του Philippe Sabot σχετικά με την υπαγωγή της λογοτεχνίας στη φιλοσοφία –και δη βάσει του «διδακτικού σχήματος»– στο έργο του Deleuze.

Κατερίνα Αθανασίου: Νομάδες στο χωριό. Εικαστική performance με την συνεπιμέλεια των Μαρία Κενανίδου-Πόλυ Βλάχου (Περίληψη).

20370449_1607011465990411_2124151047_n

 

Με την εισήγηση της οικοδέσποινας Χλόης Κολύρη: «Νομαδικό υποκείμενο: Φαντασιακές και πραγματικές μετακινήσεις» εισάγονται στις «Ομιλίες στο Βουνό» τα εικαστικά. Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό, ερευνητικό site specific πρότζεκτ, όπου το παρόν με το παρελθόν, το πραγματικό και ο μύθος, συναντούνται στη Βυζίτσα και ο χρόνος και ο χώρος κατοικημένος από το «Νομαδικό υποκείμενο» μέσα από την επιτόπια αναζήτηση και τα πολύτιμα ερεθίσματα μετουσιώνονται σε αστείρευτη πηγή έμπνευσης ανακαλώντας μαγικά τη μνήμη. Αποτελεί μια περιήγηση σε μια διαδρομή που ορίζεται από τις γλυπτικές παρεμβάσεις – εγκαταστάσεις που θα δημιουργήσει In situ η Κατερίνα Αθανασίου από τις αρχές Αυγούστου στην Βυζίτσα και θα ολοκληρωθούν στις 24, ημέρα έναρξης των ομιλιών όπου θα παραμείνουν ως την ολοκλήρωση των εργασιών.  Τα γλυπτά θα συνδιαλέγονται ή θα ανατρέπουν την ιστορία της Βυζίτσας.  Η Πόλυ Βλάχου μέσα από την τεχνική του Butoh θα αναβιώνει τις ιστορίες στιγμιαία ως σκηνικές μνήμες μέσα από την προσωπική της διαδρομή. Το πρότζεκτ θα καταλήγει στο εργαστήριο κεραμικής «Κεραμιδόγατος» για να αποκαλύψει την συνεργασία με τους καλλιτέχνες του. Με την ευαισθησία και τη φαντασία της Κατερίνας Αθανασίου και της Πόλυς Βλάχου, μέσα από μια διαδικασία απόλαυσης της αφήγησης, η προσωπική μυθολογία εμπλέκεται υπαινικτικά με την συλλογική αφήγηση πολυάριθμων μικροϊστοριών του καθενός μας.